MASTER'S OF VETERINARY SCIENCE ALUMNI

NAME

YEAR

NAME

YEAR
Dr. Himanshu Damale


2019


Dr. Arvind Negi


2019


Dr. Shakshi


2019


Dr. Murtaza


2019


Dr. Rohit B Bhat


2018


Dr. Camara Adrian Acasio


2018


Dr. Davinder Saini


2018


Dr. Divya Sharma


2018


Dr. Manisha Thakur


2018


Dr. Ashish Gupta


2017


Dr. Hardilwerpreet Singh


2017


Dr. Jasmeen Kaur


2017


Dr. Jobanjit Singh


2017


Dr. Mastakar Nikita Vivek


2017


Dr. Roshan Lal


2017


Dr. Rohit Kumar


2017


Dr. Tejendar Kumar


2017


Dr. HARISH JASWAL


2016


Dr. PRIYANKA THAKUR


2016


Dr. VASANTH KUMAR M.C


2016


Dr. BHUVNESH THAKUR


2015


Dr. NEHA KAPIL


2014


Dr. UISAE-BIN-FAROOQ


2014


Dr. MITIN CHANANA


2014


Dr. PIYUSH SHASTRI


2014


Dr. VIKAS SINGH


2013


Dr. ANUBHAV KHURANA


2013


Dr. DIVIANK THAKUR


2013


Dr. SHILPA GUPTA


2012


Dr. ROHIN SHARMA


2012


Dr. NEELIMA TIWARI


2012


Dr. MOHIT MAHAJAN


2011


Dr. ARUN THAKUR.


2011


Dr. RICHA DOGRA


2011


Dr. SHIVALI SHARMA


2011


Dr. BHANU THAKUR


2010


Dr. SHEIK IMRAN


2010


Dr. V. S. NANDA .


2010


Dr. ALTAF HUSSEIN


2009


Dr. VIJAY KUMAR


2009


Dr. RAMSWROOP


2008


Dr. NISTARA RANDHAWA


2008


Dr. N. UMESHWARI DEVI


2008


Dr. RAVI KUMAR


2007


Dr. RAJESH RANA


2006


Dr. (MS) NITIN


2005


Dr. NARESH KUMAR


2004


Dr. SUKHMINDER SINGH


2004


Dr. KAMARJEET PAL SINGH


2003


Dr. AMIT SINGLA


2003


Dr. JAGMOHAN SINGH


2002


Dr. AMIT MAHAJAN


2002


Dr. MUNISH GUPTA


2002


Dr. AJAY KUMAR SINGH


2002


Dr. PRADEEP SINGH


2002


Dr. RAKESH SHARMA


2000


Dr. ANUPAM MITTAL


2000


Dr. SHAKUNTLA


2000


Dr. ARVIND SHARMA


1999


Dr. HARSHA GUPTA


1999


Dr. HAMENDER SHARMA


1998


Dr. HAMENDER SHARMA


1998


Dr. VINAY GUPTA


1996


Dr. SURINDER GUPTA


1996


Dr. VINOD KUNDI


1995


Dr. KULBHUSAN


1995


Dr. ADARSH KUMAR


1995

Go Back