Poetry

VETSí LITERARY MAGAZINE, DGCN COVAS, CSKHPKV, PALAMPUR, H.P.

Last updated: 07.10.2021

 Back Up Next

Home
Artwork
Poetry
Write ups
Photography
Podcast
Videos
Annual Reports
Awards
Gallery
Core Team
Contact us

2021

AANCHAL BAKSHI

 

V-18-03-001

 

HEATHER KOUL

 

V-18-03-023

 

LIGHT YAGAMI

 

RIBHA BHALRU

 

V-18-03-037

 

 

2020

ABHISHEK THAKUR

V-17-03-004

AKHIL KAPOOR

V-18-03-007

ANMOL BISHT

V-19-30-011

HARSHWARDHAN TIWARI

V-19-03-015

JAHANVI SHARMA

V-17-03-21

KANIKA SHARMA

V-18-30-015

MRIDUL KASHYAP

V-19-03-024

NAMANDEEP SINGH

V-19-03-028

NIKITA CHAUHAN

V-19-03-031

NITISH GAITRI

V-16-03-024

RAHUL NEGI

V-16-03-028

SAHIL PRASHAR

V-18-03-039

SAURABH THAKUR

V-18-03-052

SUKRITI KHETERPAL

V-19-03-024 

VIKAS THAKUR

V-19-03-059

 

 

 

 

Webpage Maintained by: Dr. Pallavi Bhardwaj, Incharge Literary Activities, DGCN COVAS, CSKHPKV